Tầm nhìn – Sứ mệnh

Thị trường dịch vụ truyền thông và viễn thông Việt Nam đang là thị trường khoa học công nghệ đầy tiềm năng phát triển. Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đòi hỏi ngành viễn thông và truyền thông phải liên tục thay đổi, tạo khác biệt.

DTA đặt mục tiêu:

- DTA  Nâng niu từng sản phẩm- dịch vụ, đặt Thành công của khách hàng làm Mục tiêu chiến lược.

- Trở thành thương hiệu số một Việt Nam về các sản phẩm nội dung số dịch vụ công nghệ hữu ích phục vụ cộng đồng.

In trang này