Lĩnh vực hoạt động


  • Dịch vu giá trị gia tăng

    Sau cuộc cách mạng của công nghệ thông tin là sự bùng nổ về các dịch vụ tiện ích và ứng dụng di động trên mạng viễn thông và internet. Cả thế giới đang bước vào thời đại di động. Với sự phát triển bùng nổ và nhu cầu về dịch vụ trên di động…


  • DỊCH VỤ BRANDNAME SMS

    Brand Name SMS là công nghệ gửi tin nhắn có hiển thị Thương Hiệu của bạn ngay phần Người Gửi (Sender ID). Những năm gần đây, Mobile Marketing đã, đang có những bước phát triển đáng kể và nhanh chóng trở thành một xu hướng lựa chọn của nhiều nhà quảng cáo, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và hàng tiêu dùng….

In trang này